1 Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt DBD-IT Solutions, gevestigd te Izegem aan de Hondsmertjesstraat 63, aangeduid als DBD en haar contractspartner als afnemer. Voor eventuele herstelling dienst u zich te melden te Zwevezele aan de Varentakker

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met DBD.

1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan DBD aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie danwel de aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden DBD heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch, per e-mail of overige wijze op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions