14 Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht

14.1
Deze bepaling heeft en enkel betrekking op verkopen aan afnemer via de internetsite van DBD, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen afnemer en DBD terwijl er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Is dit niet het geval, dan kan de afnemer zich niet beroepen op deze bepaling. Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:
A: de consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
B: het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de afnemer besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
C: het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma
D: de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken E: het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

14.2
De afnemer kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:
A: het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen DBD op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de afnemer op te geven;
B: indien het product reeds in het bezit is van de afnemer moet de afnemer het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions